Wykluczenia z wydatków kwalifikowanych oprogramowania księgowego, biurowego i systemów operacyjnych

Wykluczenia z wydatków kwalifikowanych oprogramowania księgowego, biurowego i systemów operacyjnych

Wyjaśniamy, iż w ramach projektu Bon na cyfryzację wsparciem objęte jest wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązania „szyte na miarę”). Wykluczone są natomiast proste inwestycje z obszaru wdrażania technologii cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze, np. nabycie systemu operacyjnego, standardowego oprogramowania biurowego czy standardowego oprogramowania księgowego.

Oznacza to, iż wydatki dotyczące nabycia systemu operacyjnego (np. Windows), standardowego oprogramowania biurowego (np. MS Office) czy oprogramowania księgowego (program księgowy, czy moduł księgowy) stanowią wydatek niekwalifikowany w projekcie grantowym MŚP.

Wyżej wymienione oprogramowanie nie może być objęte dofinansowaniem w formie grantu jako samodzielna pozycja budżetu, ani jako element/moduł innego oprogramowania czy środka trwałego.

Zwracamy uwagę na konieczność prawidłowego przygotowywania dokumentacji, w tym przeprowadzania wyboru dostawców.

Ułatwienia dostępu