Wyjaśnienie do kategorii wydatków „usługi szkoleniowe”

Wyjaśnienie do kategorii wydatków usługi szkoleniowe

Informujemy, że w odniesieniu do kategorii wydatków: „zakup usług szkoleniowych z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w przedsiębiorstwie” wydatki mogą dotyczyć szkoleń pracowników Wnioskodawcy/Grantobiorcy, bądź jego kadry zarządzającej. Jako pracowników należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę u Wnioskodawcy/Grantobiorcy, natomiast jako kadrę zarządzającą należy rozumieć: właścicieli, wspólników, udziałowców wykazanych w rejestrze przedsiębiorców CEIDG bądź KRS oraz członków zarządu Wnioskodawcy/Grantobiorcy wykazanych w KRS.

Ułatwienia dostępu